Ks. Prałat Andrzej Nicałek

Ksiądz Andrzej Nicałek urodził się 29.XI.1958 r. w Międzylesiu.

W 1977 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Święcenia diakonatu otrzymał 24.06.2082 r. w Archikatedrze Wrocławskiej
Święcenia kapłańskie przyjął 21.V.1983 r. w kościele Krzyża Świętego we Wrocławiu rąk J.E.Ks. Abpa Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach:
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu na Podzamczu (1983 – 1989).
N.M.P. Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim (1989 – 1992).
Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu (1992 – 1994).

Jako proboszcz pracował w następujących parafiach:
Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie (1994 – 2001).
Św. Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim (2001 – 2018).

Z dniem 1 lipca 2018 r. Ks. Prałat Andrzej Nicałek został mianowany przez Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego proboszczem parafii Ducha Świętego we Wrocławiu.