Krąg Biblijny

„Nieznajomość Pisma Świętegojest nieznajomością Chrystusa”św. Hieronim Krąg Biblijny to spotkanie z Bogiem obecnym w Swoim Słowie – obecnym w Piśmie Świętym. Krąg Biblijny to miejsce, gdzie „Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki), gdzie…

Czytaj więcej

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza, czy też jak w skrócie zwykliśmy mówić – ministranci, to najliczniejsza grupa młodzieżowa w naszej wspólnocie parafialnej, a w dodatku w jej skład wchodzą jedynie chłopcy. Formacja ministrancka przebiega poprzez wiele lat,…

Czytaj więcej

Róże różańcowe

Żywy Różaniec, jak sama nazwa wskazuje, jest dziełem ludzi wierzących, którzy w codziennej modlitwie różańcowej wspierają cały Kościół. Żywy Różaniec powstał we Francji w Lyonie w 1826 roku jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii…

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Czcicieli Krwi Chrystusa

STOWARZYSZENIE KRWI CHRYSTUSA jest Duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa. Żyją oni wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu chrztu św. Stowarzyszeni uczestniczą w…

Czytaj więcej

Domowy Kościół

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do…

Czytaj więcej