Ks. Bp Jan Tyrawa

Bp Jan Tyrawa, biskup pomocniczy (obecnie Biskup Diecezji Bydgoskiej), Biskup tytularny Novasinny, członek Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego, Członek Rady Programowej KAI, Członek Rady Nadzorczej fundacji „Opoka”, kanonik Kapituły Archikatedralnej,…

Czytaj więcej

Ks. Stefan Wójcik

Ks. Stefan Wójcik, dr teologii (rozprawa doktorska w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu), kapelan honorowy Ojca Świętego, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej. Urodził się 3 stycznia 1935 r. w Biskupicach. Świecenia kapłańskie przyjął 24 czerwca…

Czytaj więcej

Ks. Jan Dmochowski

Urodził się 1 sierpnia 1902 r. w Zrębach k. Ostrowa Mazowieckiego, święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1931 r. w Wilnie. W 1946 r. przybył na Dolny Śląsk, objął stanowisko prefekta szkół średnich w Nowej…

Czytaj więcej

Ks. Johannes Gulitz

Urodził się 5 lutego 1893 r. w Legnicy (wg niektórych źródeł – 2 maja 1892 r. w Świdnicy). Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1920 r. we Wrocławi Pełnił funkcję prefekta we wrocławskim małym seminarium…

Czytaj więcej