Sakrament Pokuty i Pojednania

Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane

(J 20, 22-23).

Okazja do spowiedzi w naszej parafii:

– od poniedziałku do soboty – od godz. 17.00 do 17.50
(prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed Mszą Świętą);
– w niedziele: na początku każdej Mszy.

Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedź) jest sakramentem, w którym Chrystus przebacza człowiekowi grzechy po chrzcie św. popełnione. On Sam przychodzi aby dotknąć grzesznika swoją łaską i przywrócić mu utracone przez grzech dziecięctwo Boże.


Chrystus sprawuje ten sakrament przez osobę kapłana.
W sakramencie pojednania widzimy i słyszymy kapłana, ale wierzymy, że to Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały przebacza nam grzechy. Spowiedź to radosne spotkanie z przebaczającym Chrystusem. Tam, gdzie dochodzi do pełnego miłości przebaczającego spotkania nie ma miejsca na obawę czy strach.


Aby dobrze odprawić spowiedź św. należy spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek Sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

Szczera spowiedź

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu