Sakrament Bierzmowania

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26). On „w was będzie” (J 14,17) i „doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13).

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.

Są to:
1.namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
2.nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
3.słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.


Skutki bierzmowania:
1.udoskonala łaskę chrztu,
2.głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
3.ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
4.pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
5.udoskonala naszą więź z Kościołem,
6.umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzany ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina. Każdy kandydat obiera sobie imię, które biskup nadaje przy bierzmowaniu.

Sakrament bierzmowania również jest zadaniem. Udzielenie się Ducha Świętego, udoskonalenie podobieństwa do Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla zobowiązuje do dziękczynienia i do kroczenia drogą zbawienia. Na wyniesienie trzeba po prostu odpowiedzieć pobożnym życiem, apostolstwem, służeniem bliźnim i udziałem w liturgii dla uświęcenia i wspólnego wielbienia Boga.


„Namaszczenie krzyżmem i słowa, jakie mu towarzyszą, wyrażają skutki daru Ducha Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ręką biskupa ochrzczony otrzymuje niezniszczalny charakter, znamię Pańskie, razem z darem Ducha Świętego, który doskonalej upodabnia do Chrystusa i udziela mu łaski rozszerzania wśród ludzi dobrej woni”.
(Wprowadzenie do Obrzędów bierzmowania nr 9).


Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży klas trzecich Gimnazjum.
Przygotowanie rozpoczyna się w pierwszej klasie Gimnazjum i jest niezależne od katechizacji szkolnej (przygotowanie do wszystkich sakramentów odbywa się w parafii).

  • Młodzież klas pierwszych i drugich spotyka się na katechezach raz w miesiącu w dniu wyznaczonym (drugi poniedziałek miesiąca).
  • Młodzież klas trzecich spotyka się na katechezach raz w tygodniu w dniu wyznaczonym.
  • Wszyscy kandydaci do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami spotykają się razem na Mszy św. w wyznaczone niedziele.
  • Wszyscy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w liturgicznym życiu Kościoła (Msze św. i nabożeństwa), co potwierdzane jest wpisami na kartach uczestnictwa (indeksy).

Osoby, które w sposób nieusprawiedliwiony nie uczestniczą w zajęciach nie ukończą pozytywnie roku przygotowania.