Ks. Prałat Andrzej Nicałek

Ksiądz Andrzej Nicałek urodził się 29.XI.1958 r. w Międzylesiu. W 1977 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia diakonatu otrzymał 24.06.2082 r. w Archikatedrze Wrocławskiej Święcenia kapłańskie przyjął 21.V.1983 r. w…

Czytaj więcej

Ks. Marcin Danielczuk

Święcenia prezbiteratu otrzymał dnia 30 maja 2009 r. z rąk JE Ks Abpa Mariana Gołębiewskiego. Posługiwał jako wikariusz w parafiach: NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy oraz Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach. W naszej parafii…

Czytaj więcej

Ks. Dawid Haszczuk

Święcenia prezbiteratu otrzymał dnia 28 maja 2016 r. z rąk JE Ks Abpa Józefa Kupnego. Posługiwał jako wikariusz w parafii Świętego Józefa, Oblubieńca NMP w Bierutowie. W naszej parafii posługuje od września 2021 roku.

Czytaj więcej

Ks. Marcin Krawczyk

Święcenia prezbiteratu otrzymał dnia 30 maja 2009 r. z rąk JE Ks Abpa Mariana Gołębiewskiego. Posługiwał jako wikariusz w parafiach: Miłosierdzia Bożego w Brzegu oraz Świętego Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu. W naszej parafii…

Czytaj więcej

Ks. Marcin Kamieniak

Święcenia prezbiteratu otrzymał dnia 28 maja 2022 r. z rąk JE Ks Abpa Józefa Kupnego. W naszej parafii posługuje od września 2022 roku.

Czytaj więcej